Účetnictví

 

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Kontrola účetních dokladů a řádné zaúčtování dle platné legislativy
 • Vyhotovení tiskových sestav (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • Zpracování přiznání k DPH (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH) a KH a SH, včetně elektronického podání
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
 • Daň silniční
 • Vystavování faktur dle Vašich podkladů

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • Kontrola předaných účetních dokladů a řádné zaúčtování dle platné legislativy
 • Vyhotovení tiskových sestav (účetní deník, kniha závazků a pohledávek, obratová předvaha apod.)
 • Zpracování přiznání k DPH (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH) a KH a SH, včetně elektronického podání
 • Daň silniční
 • Zpracování daně z příjmů právnických osob včetně povinných příloh (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce)
 • Elektronické podání účetní závěrky do Sbírky listin u OR
 • Vystavování faktur dle Vašich podkladů

ZPRACOVÁNÍ MEZD

 • Kompletní zpracování mezd
 • Měsíční přehled mezd
 • Výplatní pásky
 • Příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, socální pojištění, zákonné pojištění, statistika)
 • Měsíční přehledy pro ZP a OSSZ
 • Přihlášení/odhlášení zaměstnanců na ZP a OSSZ
 • Evidenční a mzdové listy
 • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

DALŠÍ SLUŽBY

 • Zastupování na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ)
 • Zastupování při kontrolách na FÚ, ZP, OSSZ
 • SVJ – vedení účetnictví, vyúčtování služeb souvisejících s nájmem bytů
 • Možnost vedení účetnictví on-line a sledování stavu svého účetnictví pomocí vzdáleného připojení
 • Možnost účetního dohledu přímo u vás ve firmě