Změna zákona o DPH

Změna zákona o DPH

Od 1. září 2020 nabyla platnost Zákon č. 343/2020 Sb., kterým dochází k novele zákona o DPH, s výjimkou ustanovení týkajících zvláštního režimu pro cestovní službu, které nabývají účinnosti až od 1. ledna 2022.

Zákon má především zabránit dvojímu zdanění a sjednotit postupy v rámci EU.

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

  1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie.
  2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady).
  3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.
  4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku směrnice Rady EU 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“). 

Od 1. září 2020 již není možné přímo postupovat ve změnách podle směrnice o DPH, neboť jsou již transponovány do zákona o DPH.

Nabytím účinnost novely zákona o DPH postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně pouze podle zákona o DPH.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *