Elektronické neschopenky

Od 1. ledna 2020 nastane úplná elektronizace neschopenek. Lékař do aplikace elektronické neschopenky zadá vaše číslo pojištěnce, načtou se mu všechny údaje z centrálního registru ČSSZ. Spolu s tím se lékaři načte i seznam aktuálních zaměstnavatelů.
Lékař u vás ověří správnost údajů a v systému potvrdí vznik nové pracovní neschopnosti. U všech dalších kontrol v průběhu neschopnosti bude mít k lékař dispozici tyto vyplněné údaje, přičemž bude pouze vybírat typ dalších hlášení o průběhu pracovní neschopnosti (potvrzení o trvání, změna pobytu, změna vycházek, ukončení neschopnosti).
Tímto krokem zaměstnavateli odpadne povinnost od vás přijímat žádost o nemocenské a následně ji odesílat na okresní správu sociálního zabezpečení. Pouze při pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů musí stejně jako doposud zaměstnavatel zaslat okresní správě sociálního zabezpečení nezbytné údaje, a to:
– výši vašeho příjmu,
– způsob výplaty mzdy.
A to proto, aby vám mohla být správně vypočtena a vyplacena nemocenská dávka.
V budoucnu by tak v papírové podobě měl zůstat pouze jediný formulář, a to Průkaz práce neschopného pojištěnce. Ten budete mít u sebe a budete se jím prokazovat při každé kontrole. Na žádost zaměstnavatele tímto průkazem můžete prokázat i překážku v práci a doložit datum ukončení neschopnosti pro výplatu náhrady mzdy.
Zároveň zůstává zachována vaše povinnost informovat vašeho zaměstnavatele o tom, že jste v pracovní neschopnosti a že nebudete v práci přítomni. Nebude to tedy fungovat tak, že lékař vše zaeviduje a vy už nic hlásit nemusíte. Pro případné doložení takové skutečnosti ale postačí právě předložení Průkazu práce neschopného pojištěnce zaměstnavateli.

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *