Zrušení karenční doby od 1.7.2019

Novela zákoníku práce č. 32/2019 Sb. s účinností od 1.7.2019

ruší tzv. karenční dobu, nebo-li dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. zákoníku práce.

Protože tato změna bude mít dopad především na zaměstnavatele, tak novela současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů – na sociální zabezpečení tak se celkový odvod zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %.

V důsledku snížení odvodu pojistného za zaměstnavatele se tak nepatrně sníží i daňové zatížení zaměstnanců, a to při uplatnění superhrubé mzdy.